مستند «ساخت درخشش» با تنها ۳۵ دقیقه، کوتاه‌ترین مستندی است که در این مطلب نام برده شده است، اما می‌تواند اطلاعات یک فیلم داستانی را در مدت زمان کم خود منتقل کند. استنلی کوبریک به دلیل رویکرد خاص خود در فیلمسازی بدنام است و او کسی نیست که نگاهی سطحی به سبک خود داشته باشد یا فیلم‌های خود را در مصاحبه‌ها تجزیه و تحلیل کند.

ویویان کوبریک، دختر استنلی، این امتیاز منحصر به فرد را به دست آورد تا کار پدرش را در زمان ساخت فیلم «درخشش» (The Shining) مستند کند. «ساخت درخشش»، نگاهی عمیق و شخصی به یکی از مجهول‌ترین کارگردانان سینما است.