خانواده اناچه که از پدر و مادر و نه فرزندشان تشکیل شده در یک منطقه بسیار دوردست و باتلاقی در نزدیکی بخارست زندگی می کنند. آن ها با دست ماهی می گیرند، زباله می سوزانند و فرزندانشان را از خدمات اجتماعی دور نگه می دارند. رادو سیورنیسیوک که روزنامه نگار بوده و وارد عرصه مستند سازی شده، در فیلم مستند Acasa, My Home همراه این خانواده است که بعد از قرار گرفتن محل اقامتشان در یک منطقه حفاظت شده، مجبور می شوند سبک زندگی خود را به کلی تغییر دهند. این فیلم قاطع و نیشدار اما صبور که بدور از زندگی خاص مناطق روستایی ضربه خورده از مدرنیته است، داستانی در مورد خودخواهی و سرسختی، سازگاری و شورش و مسئولیت والدین در مقابل فرزندان است. اوضاع برای خانواده وقتی دشوارتر می شود که پسر بزرگ خانواده از اینکه پدرش به او اجازه درس خواندن نداده و او را مثل یک آواره بدون مهارت بزرگ کرده انتقاد می کند، هرچند همان مسیر پدرش را ادامه می دهد.

روزیاتو