نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر ایران ازدواج کرد.

محمدزاده با انتشار تصویری از حلقه ازدواج در صفحه اینستاگرام خود به طور رسمی خبر ازدواج خود را رسمی کرد.

به نظر می رسد که وی با فرشته حسینی، بازیگر سینمای ایران ازدواج کرده است.

ازدواج نوید محمدزاده و فرشته حسینی

منبع