به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی سراسری کارگردانان تئاتر ایران، این نهاد صنفی موفقیت اصغر فرهادی در جشنواره کن را تبریک گفت.
پیام تبریک این انجمن خطاب به اصغر فرهادی بدین شرح است: 

« اصغر فرهادی عزیز
به تو تبریک می‌گوییم. نه فقط به خاطر حضور فیلمت در جشنواره‌ی کن، نه فقط به خاطر بردن جایزه‌ای که سزاوارش هستی، و نه فقط به خاطر تصویرگریِ صادقانه‌ی رنج‌ها و شادی‌های مردم این سرزمین … به خاطر تلاش مداومت برای اعتلای واژه‌ی محترم “کارگردان” و تاکیدت بر وظیفه‌ای که بر ذمّه‌ی اوست.

انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران این موفقیت را به همه‌ی کارگردانان ایران تبریک می‌گوید.»

منبع