هرساله مجلات مختلف سینمایی درطول جشنواره از منتقدین می‌خواهند که به فیلم‌ها ستاره بدهند، با توجه به این‌که روزهای آخر جشنواره را می‌گذرانیم جدول ستاره در مجلات مختلف کنجکاوی برانگیز شده.

هفته نامه فیلم فرانسه از ۱۵ منتقد سرشناس این کشور نظرخواهی کرده که آنها به تعداد کمی از فیلم‌ها نشان نخل طلا داده اند و کلا ستاره ها از بی‌ارزش تا نخل طلا رده بندی شده اند، در این میان فیلم آنت اثر لئو کاراکس توانسته با سه نشان نخل طلا و فیلم ژاپنی رانندگی ماشین من، شکستگی از کشور فرانسه، جزیره برگمان از فرانسه، و قهرمان اثر اصغرفرهادی امتیازات بیشتری به دست آورند. اما فیلم‌هایی هم وجود دارند که نظر کاملا منفی یا متوسط به دست آورده اند. بدون‌ شک مطرح ترین سینماگر ایرانی در غرب اصغر فرهادی است. ‌تعدادی از روزنامه ها، سایت ها هم نظرات گوناگون درباره فیلمها بازتاب داده اند: منتقدینی از کایه دوسینما، لیبراسیون و لوموند، نظر چندان مساعدی درباره «قهرمان» ارائه نکرده اند و آن‌را متوسط ارزیابی کرده اند برعکس، ماهنامه پزیتیف، به این فیلم بالاترین درجه، یعنی نخل طلا داده است و همچنین روزنامه لاکروا نخل طلا داده و منتقدین لومانیته هم به این فیلم نشان نخل طلا داده اند. روزنامه تله ماتان هم سه ستاره داده است. درضمن هفت منتقد این جدول هنوز نظر نداده اند یا هنوز فیلم را ندیده اند. جدا از این مسئله امسال برخی فیلم های مسابقه، هم نشان بی ارزش گرفته اند. باید یادآوری کرد که سلیقه ها و دیگر مسایل نیز همواره در نظر دادن منتقدین بی تاثیر نبوده ‌و نیست. حال باید بقیه فیلمهای مسابقه را دید تا به یک جمع بندی کلی درباره جشنواره کن امسال رسید. تا پایان آیا نظر داوران با نظر منتقدین و تماشاگران، یکی خواهد بود یا در روز آخر، شاهد غافلگیریهایی خواهیم بود.

منبع