این ۱۰ فیلم مادر و دختری بهترین فیلم‌ها برای تغذیه روح و قلقلک دادن حس مادری و دختری هستند. فرقی نمی کند مادرتان روی کاناپه کنار شما باشد یا کیلومترها دورتر از شما؛ این فیلم های مادر و دختری رابطه ویژه مادران و دخترانشان را پررنگ‌تر می کند.

روزیاتو